Senaste nytt från Barn- och ungdomsförvaltningen

Bästa föräldrar!

Här kommer en uppdatering kring situationen med coronaviruset.

Inventering av samhällsviktiga arbeten

Förhoppningsvis har alla ni föräldrar fått information om att kommunen inventerar vilka av er som har samhällsviktiga arbeten och som vid en eventuell stängning av förskolor och skolor skulle vara i behov av omsorg. Vi är tacksamma om ni fyller i enkäten senast nu på fredag.  

Rutiner i samband med måltid

Vi följer de råd som kommer från Folkhälsomyndigheten för att minska smittspridning. Dessa råd har tydliggjorts i rutiner anpassade för respektive förskola/skola. Livsmedelsverket har fått en mängd frågor om Coronaviruset och hur man ska agera för att minska smittspridningen och gått därför ut med följande sammanfattning: de ordinarie hygienrutinerna inklusive handtvätt är tillräckliga. Man blir inte sjuk av livsmedel som det finns coronavirus på. Coronavirus smittar via mikroskopiska droppar i luften som når luftvägarna – och inte via magtarmskanalen. Barn kan fortsätta att själva ta både kall och varm mat i skolan.

Den 24 mars gick Folkhälsomyndigheten ut med en nyhet om skärpta regler och krav för restauranger och krogar. Exempelvis ska restauranger införa bordsservering. Detta berör inte offentliga restauranger och Livsmedelsverket har uppdaterat sin information angående detta: skolor kan fortsatt servera både kall och varm mat i bufféservering och barn och gäster kan ta mat själva. Folkhälsomyndigheten poängterar dock att det inte får förekomma trängsel utan man ska hålla avstånd mellan varandra.

Friska barn kan delta i verksamhet

Vi vill påminna om att vi fortsatt följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska smittspridning. Tills något annat rekommenderas eller beslutas av regeringen kommer våra förskolor och grundskolor att hålla öppet som vanligt.

Som vi har informerat om tidigare ser vi i dagsläget ingen anledning till att friska barn och elever ska stanna hemma från förskola och skola. Det är däremot av största vikt att ni föräldrar tar ert ansvar och inte skickar era barn till förskola och skola om ni har minsta misstanke om att barnet kan vara smittat eller om ditt barn uppvisar symtom. Det är viktigt att vi alla samarbetar för att minska smittspridningen.

Vänliga hälsningar

Barn- och ungdomsförvaltningen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *