Senaste från Barn- och ungdomsförvaltningen

Information till er med barn i förskola och grundskola
Bästa föräldrar,
Våren har äntligen kommit till oss på riktigt och med det närmar sig även slutet av
detta läsår. Det har varit en annorlunda vår som vi alla, på ett eller annat sätt, har blivit
drabbade av. Trots pandemin har våra förskolor och grundskolor kunnat hålla öppna
och vi har i de flesta fall bedrivit undervisning som vanligt. Det enda vi har fått
organisera om är aktiviteter som normalt ligger utanför förskolan/skolans lokaler som
exempelvis utflykter och studiebesök. För förskolans del har vissa förskolor tillfälligt
fått slås ihop på grund av personalfrånvaro.
Sommar -och skolavslutning
På grund av coronakrisen kommer det inte arrangeras några traditionella avslutningar
i år i varken förskola eller skola. Skolorna kommer att se till att alla eleverna klassvis
får fira in sommarlovet, men utan medverkan av föräldrar eller andra besökare. Även
på förskolorna kommer man att titta på hur man på ett fint sätt kan fira in sommaren
utan närvaro av föräldrar. Det kommer alltså inte bli några avslutningar där hela skolan
samlas. Detta innebär också att inga föräldrar eller andra externa besökare kommer få
delta i avslutningarna i år.
Närvaro i skolan och förskolan
Vi har en förståelse för att det finns en oro för den pågående pandemin. Frågan om
skolplikt är svår i dessa tider när många känner oro och vill vara extra försiktiga. Vi
har, precis som ni, barnens bästa för ögonen. I den här oerhört svåra situationen
behöver vi i skolan och ni föräldrar hjälpas åt. Vi vädjar därför till er som har friska,
symptomfria barn att låta de komma till förskolans och skolans verksamhet. Det
bästa för våra barn och elever är, enlig vår bedömning, att de får vara i
förskolan/skolan med sina kompisar, att de tar del av den undervisning som erbjuds
och får möjlighet att lära och utvecklas. Det är extra viktigt för de elever som ska få
betyg så att de inte hamnar efter inför vårens betygssättning och särskilt viktigt för de
elever som ska börja gymnasiet till hösten.
Prata med rektor och lärare om ni känner er oroliga om hur ni kan lösa situationen
på bästa sätt för just er familj, vi välkomnar er tillbaka med öppna armar.
Ta hand om er!
Vänliga hälsningar från verksamhetscheferna för förskolan och grundskola
Gunilla Bränn Anita Kettunen Carmen Blom

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *