Information från skolsköterskan

Hej alla föräldrar/vårdnadshavare i årskurs 5 på Tingvallaskolan.
Den 17/9 är det dags för era barn att få en vaccination som ges som en spruta i den övre delen av armen. Den aktuella vaccinationen är ett vaccin som skyddar mot  Humant papillom virus, HPV. HPV kan i allvarliga fall orsaka cancer. Vaccinet ges i två doser med minst sex månaders mellanrum. Ju yngre barnet är när det får vaccinet desto bättre skydd får de. För att vi ska ha tillåtelse att vaccinera era barn krävs ett medgivande från er. Barnen får en blankett med sig hem via klassläraren, var vänlig att fyll i denna och returnera till skolan så snart som möjligt. Om ni har några frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta mig. För ytterligare information om vaccinationen och HPV se länk nedan. På Folkhälsomyndighetens hemsida finns information på flera olika språk. Mina kontaktuppgifter är marie.sundelof@sigtuna, 070 420 05 90. Mvh Marie Sundelöf, skolsköterska Tingvallaskolan

https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/f5f0f47fa52a43f2ae6c3123c820a0a3/hpv-fakta-sve-20052.pdf

Med vänlig hälsning

Marie Sundelöf

Skolsköterska

Tingvallaskolan

08-591 268 90

070 420 05 90

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *