Religionsprov

På tisdag 2 februari har vi religionsprov om judendomen. Instuderingsfrågor med svar finns att träna på, på Teams. Eleverna har även fått träna under lektionstid.

Veckobrev kommer på måndag!

Ha en trevlig helg!
Hälsningar Malena

Pulka

Hej allihopa!
I morgon, tisdag 26/1, kommer vi att åka pulka igen. Skolan har en del hjälmar, pulkor och stjärtlappar att låna ut, men inte så att det räcker till alla samtidigt. Vill man får man gärna ta med sig hjälm och något att åka på hemifrån (pulka, stjärtlapp, åkmadrass, snow racer). Vi har kommit överens om att man får ta med sig o’boy att dricka, och så klart smörgås och frukt som vanligt. Tänk också på att ha bra vinterkläder.
Vänliga hälsningar
Malena

Veckobrev vecka 3

Hej allihopa!

Den här veckan har vi läst om olika energikällor i no och vi fortsätter med det nästa vecka. I so har vi fortsatt att arbeta med judendomen och i matte har vi arbetat vidare med statistikkapitlet. I engelska tittar vi på serien Max’s movie och arbetar med material som hör till. I svenska har vi fortsatt läsa Pärlor av glas och nu har vi bara åtta kapitel kvar. Under bildlektionen arbetade vi med enpunktsperspektiv och ritade ett rum. Vi fortsätter med den bilduppgiften nästa vecka. Vi har även varit ute och åkt pulka, vilket var mycket uppskattat. Förhoppningsvis kan vi göra det vid fler tillfällen den här vintern.

Nästa vecka blir det matteprov på statistikkapitlet. Provet är uppdelat i två delar och vi gör den första delen på torsdag 28/1 och den andra delen gör vi på fredag 29/1. På Teams finns ett dokument där det står vad man ska kunna till provet.

Idag har alla fått med sig en lapp hem om utvecklingssamtal. På grund av pågående pandemi kommer vi inte att kunna erbjuda samtal här på skolan utan vi vill att ni väljer om ni vill ha digitalt möte, telefonsamtal eller IUP i pappersform. Fyll i lappen och lämna in den under nästa vecka.

Ha en trevlig helg!
Hälsningar Malena

Pulka

Hej allihopa!
I morgon, tisdag 19/1, kommer vi att åka pulka en stund på förmiddagen. Skolan har en del hjälmar, pulkor och stjärtlappar att låna ut, men inte så att det räcker till alla samtidigt. Vill man får man gärna ta med sig hjälm och något att åka på hemifrån (pulka, stjärtlapp, åkmadrass, snow racer). Vi har kommit överens om att man får ta med sig o’boy att dricka, och så klart smörgås och frukt som vanligt. Tänk också på att ha bra vinterkläder.
Vänliga hälsningar
Malena

Veckobrev vecka 2

Hej allihopa!                                                                  

Vi har haft en bra första vecka där vi har arbetat med många olika saker. I religion har vi börjat läsa om judendomen och i svenska har vi fortsatt arbeta kring boken Pärlor av glas. I no har vi läst om energiprincipen och energiomvandling. Nästa vecka kommer vi att läsa om olika energikällor. I matte har vi börjat arbeta med statistik och arbetar då med olika typer av diagram och lägesmåtten typvärde, median och medelvärde. Under engelsklektionerna har vi sett första delen av Max’s Movie och vi har även skrivit texter som sedan ska bearbetas och förbättras.

Till nästa vecka har eleverna en matteläxa som ska lämnas in senast torsdag 21/1.

Idag har eleverna slutat lite tidigare. De stod och väntade länge på bussen till idrotten, men ingen buss dök upp och alla började frysa. Eleverna och Ziad kom till mig (som då hade lektion i 5b) och frågade om de i stället fick gå till idrottshallen I Valsta. Vi kom överens om att de skulle gå tillsammans med Ziad. Innan klassen kom ur synhåll från skolan såg de att bussen kom så de vände och gick tillbaka. Tyvärr fick de inte åka med bussen och det verkar bero på någon missuppfattning i bokningen. Eftersom idrottslektionen redan borde ha börjat och det inte fanns någon buss att åka tillbaka med tog vi beslutet att de elever som inte har fritids fick gå hem.

Ha en trevlig helg!
Hälsningar Malena