Veckobrev vecka 18

Hej allihopa!

Idag har vi haft städdag och städat både utanför skolan och i klassrummet. Alla gjorde ett bra jobb.

Nästa vecka kommer vi att börja läsa om naturen under våren, vi kommer att börja med ett nytt kapitel i matematik (om vinklar och skala). I so fortsätter vi med medeltiden och i svenska ska vi titta på hur tidningsnotiser är uppbyggda och skriva egna.

Eleverna har en läxa till nästa vecka. Det är engelska ord att träna på till på tisdag. Glöm inte att skriva fem meningar också.

I morgon, fredag, är det lov och skolan är stängd.

Ha en trevlig helg!
Hälsningar Malena

Senaste från Barn- och ungdomsförvaltningen

Information till er med barn i förskola och grundskola
Bästa föräldrar,
Våren har äntligen kommit till oss på riktigt och med det närmar sig även slutet av
detta läsår. Det har varit en annorlunda vår som vi alla, på ett eller annat sätt, har blivit
drabbade av. Trots pandemin har våra förskolor och grundskolor kunnat hålla öppna
och vi har i de flesta fall bedrivit undervisning som vanligt. Det enda vi har fått
organisera om är aktiviteter som normalt ligger utanför förskolan/skolans lokaler som
exempelvis utflykter och studiebesök. För förskolans del har vissa förskolor tillfälligt
fått slås ihop på grund av personalfrånvaro.
Sommar -och skolavslutning
På grund av coronakrisen kommer det inte arrangeras några traditionella avslutningar
i år i varken förskola eller skola. Skolorna kommer att se till att alla eleverna klassvis
får fira in sommarlovet, men utan medverkan av föräldrar eller andra besökare. Även
på förskolorna kommer man att titta på hur man på ett fint sätt kan fira in sommaren
utan närvaro av föräldrar. Det kommer alltså inte bli några avslutningar där hela skolan
samlas. Detta innebär också att inga föräldrar eller andra externa besökare kommer få
delta i avslutningarna i år.
Närvaro i skolan och förskolan
Vi har en förståelse för att det finns en oro för den pågående pandemin. Frågan om
skolplikt är svår i dessa tider när många känner oro och vill vara extra försiktiga. Vi
har, precis som ni, barnens bästa för ögonen. I den här oerhört svåra situationen
behöver vi i skolan och ni föräldrar hjälpas åt. Vi vädjar därför till er som har friska,
symptomfria barn att låta de komma till förskolans och skolans verksamhet. Det
bästa för våra barn och elever är, enlig vår bedömning, att de får vara i
förskolan/skolan med sina kompisar, att de tar del av den undervisning som erbjuds
och får möjlighet att lära och utvecklas. Det är extra viktigt för de elever som ska få
betyg så att de inte hamnar efter inför vårens betygssättning och särskilt viktigt för de
elever som ska börja gymnasiet till hösten.
Prata med rektor och lärare om ni känner er oroliga om hur ni kan lösa situationen
på bästa sätt för just er familj, vi välkomnar er tillbaka med öppna armar.
Ta hand om er!
Vänliga hälsningar från verksamhetscheferna för förskolan och grundskola
Gunilla Bränn Anita Kettunen Carmen Blom

Veckobrev vecka 16

Hej allihopa!
I matte har vi fortsatt arbeta med kapitlet addition och subtraktion, men under nästa vecka avslutar vi det kapitlet för att på börja arbeta med vinklar och skala. I svenska har vi bl.a. arbetat med läsförståelse och renskrivit och förbättrat återberättande texter. I so fortsätter vi att arbeta med medeltiden och i no med elektricitet.

På torsdag är det städdag och vi kommer då få en del av skolgården att städa. Vi passar också på att städa i klassrummet.

På fredag nästa vecka är det 1:a maj, en röd dag, och därför ledigt för alla. Både skola och fritids är stängda.

Ha en trevlig helg!
Hälsningar Malena

Veckobrev vecka 17

Hej allihopa!
Den här veckan har vi fortsatt arbeta med elektricitet och då gjort serie- och parallellkopplingar med lampor och batterier. I so har vi fortsatt arbeta med medeltiden. I matte har vi börjat med kapitlet addition och subtraktion och i engelska har vi läst om barn som bor i olika städer/stater i USA. Vi har också börjat göra miniplanscher på engelska om olika städer i USA.

Vi har ett nytt schema eftersom vi behövde flytta onsdagens idrottslektion till eftermiddagen. Vi har också flyttat 15 minuter från tisdagen till måndagar, så att vi kan ha en bildlektion som inte är allt för kort.

Till nästa vecka har klassen två läxor.
Engelskläxa till tisdag 21/4 och en matteläxa till torsdag 23/4.

Ha en trevlig helg!
Hälsningar Malena

Ny info från Barn- och ungdomsförvaltningen

Till alla vårdnadshavare med barn i förskolan, skolan och på fritids

Med anledning av spridningen av covid-19 står vi inför ett läge där många riskerar att bli sjuka. Redan idag finns det flera konstaterade fall av Covid-19 hos personal i våra verksamheter. Vi informerar er föräldrar om konstaterade fall i de fall verksamheten påverkas. Alla vi som jobbar inom skola och barnomsorg här i Sigtuna kommun gör vårt yttersta för att kunna fortsätta bedriva förskola, fritidshem och skola till alla våra barn och elever. Vi bevakar ständigt utvecklingen och förhåller oss till Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att förhindra smittspridning

Förändringar kan bli aktuellt

Trots vår strävan efter att ha öppet som vanligt kan det bli aktuellt med förändringar om situationen så kräver, vilket vi hoppas att ni i det här speciella läget har förståelse för. Redan nu har några förskoleavdelningar slagits ihop och i två fall även hela förskolor, då det varit betydligt färre såväl barn som personal på plats än vanligt.
Detta kan komma att ske på fler ställen och med kort varsel.

För, även om många ur personalen på en förskola eller på fritids blir sjuka måste vi kunna fortsätta att erbjuda omsorg till de vårdnadshavare som behöver det.
Då kan det innebära att den förskola eller det fritidshem som ni vanligtvis har era barn på kan behöva slås ihop med en annan enhet. Det kan också bli aktuellt att begränsa öppettiderna på en förskola eller ett fritidshem för att det ska bli möjligt att bemanna verksamheten. Om en förändring blir aktuell på en specifik förskola eller fritidshem kommer alla berörda vårdnadshavare att kontaktas av rektor.

Även i grundskolan kan det extraordinära läget innebära att vi behöver genomföra förändringar. Det kan exempelvis handla om förändringar i schemat eller omfördelning av tid mellan olika ämnen.  Blir det aktuellt med omfattade förändringar på ert barns skola kommer skolans rektor att informera mer om detta.

Vi vill uppmana alla er vårdnadshavare att vara extra noga med att ta till er information som kommer ifrån era barns verksamhet. Beslut om förändring kan komma med kort varsel.

Det är var och ens ansvar att säkerställa att man håller sina barn hemma vid minsta symtom på smitta, även om symtomen är milda. Även vid misstanke om att barnet kan vara smittat ska barnet vara hemma och undvika sociala kontakter. Barn som har symtom ska stanna hemma tills de har varit symtomfria i två dygn. Friska och symtomfria barn och elever är välkomna till verksamheten.

På sigtuna.se finner ni alltid den senaste information om covid-19; https://www.sigtuna.se/kommun-och-politik/information-om-corona-viruset-covid-19.html

Sigtuna kommun har även öppnat en stödlinje för båda barn och vuxna som behöver någon att prata med i tider med mycket oro, ångest och stress. Telefonlinjen bemannas av öppenvården som kan hjälpa dig med din akuta oro eller guida dig vidare om behovet finns; https://www.sigtuna.se/nyheter/nyheter/2020-03-26-stodsamtal-for-barn-och-vuxna-via-telefon.html

Vi vill slutligen passa på att tacka er för att ni alla hjälps åt för att följa de rekommendationer och restriktioner som finns kring covid-19.

Ingela Hamlin

Förvaltningschef

Barn- och ungdomsförvaltningen

Veckobrev vecka 14

Hej allihopa!

Den här veckan har vi fortsatt att arbeta med bråkkapitlet i matteboken, vi har läst om medeltiden i historia, vi har även arbetat med elektricitet och läsförståelse. På bilden arbetade vi med perspektiv och gjorde fina bilder med en väg och en allé med träd (se bilder nedan).

Nästa vecka är det påsklov och vi börjar återigen skolan på tisdag 14/4.

Eleverna har fått med sig iPad och en röd mapp med arbetsmaterial hem, i fall regeringen beslutar att skolorna ska stängas efter påsklovet och vi ska ha hemundervisning i stället.

Ha ett riktigt härligt påsklov!
Hälsningar Malena

Brev från förvaltningen

Bästa föräldrar,

Vi vill börja med att tacka alla er vårdnadshavare för ert stöd och er uppmuntran i dessa utmanande tider. Det uppskattas av alla oss som jobbar med era barn. De allra flesta av våra verksamheter är igång och vår personal anstränger sig varje dag för att era barn ska ha en så bra tillvaro som möjligt när de är i skolan och förskolan.

Enkät samhällsviktiga arbeten

Tack för alla svar vi fick i samband med enkäten om samhällsviktiga arbeten. Det underlättar verkligen vårt arbete med att planera vår verksamhet att ni är så många som har svarat.

Vi vill passa på att förtydliga att vi inte har begärt information om vilket typ av samhällsviktigt jobb som var och en av er har, utan det vi har försökt göra är att skapa en bild av hur stort omsorgsbehovet skulle vara vid en eventuell stängning. Vi har gjort en övergripande och avidentifierad sammanställning av omsorgsbehovet. De av er som inte hann svara denna gång behöver inte oroa er. Blir en stängning aktuell kommer vi att behöva göra en mer noggrann inventering av omsorgsbehovet. 

Lovskola

Nästa vecka kör lovskolan igång. Med tanke på rådande omständigheter kommer vi att vidta följande försiktighetsåtgärder:

  • Antalet elever i varje undervisningsgrupp har minskats och överstiger inte 20 personer.
  • Eleverna är indelade i olika grupper som har undervisning på antingen förmiddag eller eftermiddag i syfte att färre elever ska vara på plats samtidigt.
  • Eleverna kommer att placeras med längre avstånd ifrån varandra inne i klassrummen samt i matsalen.
  • Elever som uppvisar symtom på sjukdom, även milda symtom, kommer att skickas hem.

Våra legitimerade lärare är informerade och välkomnar alla elever till lovskolan nästa vecka.

Vi fortsätter som tidigare med extra god handhygien på skolorna och  i synnerhet i matsalen. Precis som tidigare gäller fortsatt att friska barn och elever är välkomna till förskola, fritids och skolan. Vid minsta symtom är det var och en av er vårdnadshavares ansvar att se till att era barn hålls hemma till dess att de är symtomfria och ytterligare två dagar.

Till er som har påsklov nästa vecka, hoppas ni får en fin ledighet.

Med vänliga hälsningar

Barn- och ungdomsförvaltningen

Fika på fredag

Hej allihopa!
I morgon, fredag, är det sista dagen före påsklovet. Vi ska då fika tillsammans och eleverna ska ta med sig eget fika. Man får ta med sig saker från kakhyllan, t.ex. kakor och bullar. Man får även ta med sig saft och festis, men inte läsk, godis och chips.
Vänliga hälsningar
Malena