Veckobrev vecka 13

Hej allihopa!

Den här veckan har vi bl.a. arbetat med bråk i matematik, men även repeterat uppställning med de fyra räknesätten. Vi har börjat arbeta med medeltiden i historia och under no:n har vi gjort ytterligare ett uppdrag från NTA-lådan Kretsar kring el.

Vi vet fortfarande inte om det kommer att bli en skolstängning eller inte. För säkerhets skull har vi gjort iordning nytt material för två veckors hemundervisning. Schema och arbetsmaterial finns i elevernas röda mapp som de har tagit hem, och andra uppgifter kommer att läggas ut på Teams och Bingel. Om skolorna stänger ska man komma ihåg att det fortfarande är skoldagar och att man ska börja med skolarbetet kl 8.10 varje dag, som vanligt. Kl 13.00 vill jag ha en avstämning med eleverna och hoppas då att de flesta är klara med dagens arbete. Om skolan stänger kommer jag att finnas tillgänglig på mail och via Teams under min arbetstid. Om skolan inte stänger ska den röda mappen tas med tillbaka på skolan på måndag.

Mellan den 6/4 och 13/4 är det påsklov.

Ha en trevlig helg!
Hälsningar Malena

Senaste nytt från Barn- och ungdomsförvaltningen

Bästa föräldrar!

Här kommer en uppdatering kring situationen med coronaviruset.

Inventering av samhällsviktiga arbeten

Förhoppningsvis har alla ni föräldrar fått information om att kommunen inventerar vilka av er som har samhällsviktiga arbeten och som vid en eventuell stängning av förskolor och skolor skulle vara i behov av omsorg. Vi är tacksamma om ni fyller i enkäten senast nu på fredag.  

Rutiner i samband med måltid

Vi följer de råd som kommer från Folkhälsomyndigheten för att minska smittspridning. Dessa råd har tydliggjorts i rutiner anpassade för respektive förskola/skola. Livsmedelsverket har fått en mängd frågor om Coronaviruset och hur man ska agera för att minska smittspridningen och gått därför ut med följande sammanfattning: de ordinarie hygienrutinerna inklusive handtvätt är tillräckliga. Man blir inte sjuk av livsmedel som det finns coronavirus på. Coronavirus smittar via mikroskopiska droppar i luften som når luftvägarna – och inte via magtarmskanalen. Barn kan fortsätta att själva ta både kall och varm mat i skolan.

Den 24 mars gick Folkhälsomyndigheten ut med en nyhet om skärpta regler och krav för restauranger och krogar. Exempelvis ska restauranger införa bordsservering. Detta berör inte offentliga restauranger och Livsmedelsverket har uppdaterat sin information angående detta: skolor kan fortsatt servera både kall och varm mat i bufféservering och barn och gäster kan ta mat själva. Folkhälsomyndigheten poängterar dock att det inte får förekomma trängsel utan man ska hålla avstånd mellan varandra.

Friska barn kan delta i verksamhet

Vi vill påminna om att vi fortsatt följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska smittspridning. Tills något annat rekommenderas eller beslutas av regeringen kommer våra förskolor och grundskolor att hålla öppet som vanligt.

Som vi har informerat om tidigare ser vi i dagsläget ingen anledning till att friska barn och elever ska stanna hemma från förskola och skola. Det är däremot av största vikt att ni föräldrar tar ert ansvar och inte skickar era barn till förskola och skola om ni har minsta misstanke om att barnet kan vara smittat eller om ditt barn uppvisar symtom. Det är viktigt att vi alla samarbetar för att minska smittspridningen.

Vänliga hälsningar

Barn- och ungdomsförvaltningen

Kommunen behöver information

Inventering samhällsviktiga arbeten

Vi inventerar vilka av er vårdnadshavare som har samhällsviktiga arbeten i syfte att vara förberedda om  regeringen skulle fatta beslut om att stänga förskolor och skolor i syfte att minska smittspridningen. Det finns i dagsläget inget sådant beslut taget men vi behöver vara förberedda om det blir aktuellt. Därför behöver vi er hjälp att inventera vilka av er vårdnadshavare som har samhällskritiska arbeten och som i så fall har behov av omsorg i form av förskola eller fritids.

-Är ni fler än en vårdnadshavare, ber vi er att komma överens om vem av er som fyller i enkäten, så att vi inte får in dubbla uppgifter om några barn.

-En enkät per barn, har ni flera barn behöver alltså enkäten fyllas i flera gånger.

-I enkäten framgår det vilka yrkesgrupper som i dagsläget definieras som samhällsviktiga av Länsstyrelsen.  

– Fyll gärna i enkäten så fort som möjligt, dock senast fredag 27 mars.

Var vänlig fyll i enkäten här:

https://digitalatjanster.sigtuna.se/formservice/formDownload?serviceName=emottagning_multi_service_sigtuna&scriptcomponent.cmtagname=trex-sigtuna-vh_viktig-cfd&service_name=vh_viktig&redirected=true

Veckobrev vecka 13

Hej allihopa!

I dag har alla elever fått med sig en mapp hem med arbetsuppgifter som ska göras hemma om det beslutas att alla skolor ska stänga under en period. Om skolorna inte stängs ner ska mappen tas med tillbaka till skolan på måndag.

Förutom de arbetsuppgifter som finns i mappen kommer vi att lägga ut arbetsuppgifter på Teams som också ska göras varje dag. För att eleverna ska ha koll på vad de ska jobba med om det blir hemundervisning så finns också en checklista och instruktioner med i mappen.

Vid en eventuell stängning av skolan är det viktigt att förstå att man inte är ledig, utan det är skola hemifrån. Det är bra med rutiner och bra att börja sin skoldag i vanlig tid kl 8.10. Jag kommer vid en eventuell stängning att arbeta vid datorn och finns tillgänglig under hela skoldagen, men inte efter arbetsdagens slut. Jag kan då nås på elevernas Teams eller på mail: malena.lundqvist@edu.sigtuna.se

Om skolan stänger kommer det att finnas möjlighet att hämta arbetsmaterial och iPad för de som inte har varit på skolan idag. Jag återkommer i så fall med tid senare.

Om skolorna inte stänger har vi lektioner som vanligt. Undantaget är idrotten som kommer att vara på skolan, antingen teori, eller utomhusaktiviteter som inte kräver ombyte.

Ha en trevlig helg!
Hälsningar Malena

Senaste informationen

Bästa föräldrar,

Här kommer som utlovat en uppdatering kring situationen med coronaviruset.

Vi står inför en situation som vi inte tidigare har upplevt tidigare och där behovet av kommunikation ser olika ut. Vi strävar alltid efter att informera er så fort vi har ny information. Vi ber här med om ursäkt om viss information upprepas.

I bifogat brev finns information från vår nya förvaltningschef Ingela Hamlin.

Vi förbereder för eventuell distansundervisning

I Sigtunas grundskolor är vi väl förberedda för undervisning på distans om detta blir aktuellt. Varje skola arbetar nu med att ta fram en egen plan för hur distansundervisning ska organiseras.

Parallellt förbereder vi också för en jourverksamhet för föräldrar med samhällskritiska yrken om en stängning av förskola och fritidshem skulle komma att bli aktuellt i ett senare skede.

I fredags genomfördes en inventering på alla grundskolor så att allt praktiskt kring distansundervisning ska kunna fungera. Att elever har laddare, att det finns fungerande WIFI hemma och att alla kontaktuppgifter till vårdnadshavare i form av e-post är korrekta är praktiska förutsättningar som behöver finnas på plats om ett beslut om distansundervisning kommer. Rektor kommer att informera er vårdnadshavare omgående om ett beslut om distansutbildning för grundskolor skulle tas.

Friska barn kan delta i verksamhet

Tills något annat rekommenderas eller beslutas av regeringen kommer våra förskolor och grundskolor att hålla öppet som vanligt. Som vi har informerat om tidigare ser vi i dagsläget ingen anledning till att friska barn och elever ska stanna hemma från förskola och skola. Elever med sjukdomssymptom, även milda, ska vara hemma. Det är av största vikt att detta respekteras. Eleverna är välkomna tillbaka till skolan när de har varit symptomfria i två dagar.

Frånvarorapportering

I tider med många som är frånvarande är det viktigare än någonsin att ni föräldrar är noga med att anmäla till förskolan eller skolan om ert barn är frånvarande. Du som förälder ansvarar för att bedöma om ditt barn inte kan delta i förskolans eller skolans verksamhet och vi ber dig att så fort som möjligt anmäla till skolan om ert barn inte kommer vara närvarande.

Fokus på ordinarie verksamhet

Vi har beslutat att prioritera undervisning på plats i förskolans och skolans lokaler. Detta innebär att alla aktiviteter utanför enheternas ordinarie verksamhet som studiebesök, utflykter, konserter samt andra aktiviteter som innebär förflyttning inte kommer att genomföras eller senareläggas.

Rutiner i samband med måltid

Vi följer de råd som kommer från Folkhälsomyndigheten för att minska smittspridning. Vidare försöker vi så långt som det är möjligt att utifrån myndigheternas åtgärdsförslag förbättra alla enheters rutiner för handhygien samt rutiner vid måltider i förskola och skola i syfte att minska smittspridning. Det innebär exempelvis att alla elever ska tvätta händerna med tvål och vatten innan de går in i matsalen, att personal byter serveringsbestick och torkar ytor oftare samt att pedagoger och annan personal i möjligaste mån förser barnen och eleverna med mat.

Vänliga hälsningar,

Barn- och ungdomsförvaltningen

Aktuell information till vårdnadshavare

Sigtuna kommun bevakar händelseutvecklingen av det nya coronaviruset noga och följer de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten har tagit fram för att minska smittspridning. Förskolor och skolor håller öppet som vanligt och vi arbetar nu för att säkra att vi har en organisation som fungerar även vid hög frånvaro bland våra medarbetare.

Regeringen rekommenderade under förmiddagen alla gymnasieskolor att övergå till undervisning på distans och under pressträffen var utbildningsminister Anna Ekström tydlig med att det kan komma ett liknande beslut kring grundskolan. Vi har en god beredskap för att ta kunna ta nya beslut i kommunen om riktlinjerna på nationell nivå ändras.

I Sigtunas grundskolor pågår nu ett intensivt arbete för att förbereda inför ett eventuellt beslut om att övergå till undervisning på distans även i grundskolan. Vi känner oss väl förberedda  – alla elever från årskurs 1 har tillgång till digitalt verktyg, ett verktyg som eleverna är vana att arbeta med. Vi har också en digital samarbets- och kommunikationsyta i Teams som alla elever och lärare kan använda.

Parallellt förbereder vi också för en jourverksamhet för föräldrar med samhällskritiska yrken om en stängning av förskola och fritidshem skulle komma att bli aktuellt i ett senare skede.

Viktigt att tillägga – tills något annat rekommenderas eller beslutas av regeringen kommer våra förskolor och grundskolor att hålla öppet som vanligt.

Jag vill avslutningsvis påminna alla, både medarbetare och vårdnadshavare om vikten av att idag ta eget ansvar. Barn och elever med symtom, även milda, på sjukdom ska stanna hemma och detsamma gäller alla våra medarbetare. 

                                            Ingela Hamlin

                                            Förvaltningschef

                                            Barn och ungdomsförvaltningen Sigtuna

Veckobrev vecka 11

Hej allihopa!

Tyvärr blev det inget besök på Kulturskolan idag, eftersom kommunen igår beslutade att vi inte ska göra några utflykter och studiebesök utanför vår skola. Vi har i stället haft vanliga lektioner i klassrummet, men också spelat spel en stund före lunch.

På bilden i måndags målade vi skånska pilträd i siluett mot en himmel målad i de varma färgerna gul, orange och röd. De blev mycket fina och pryder nu väggen i korridoren. På no-lektionerna har vi fortsatt arbeta med temat Kretsar kring el. Vi har bl.a. kopplat slutna kretsar igen. Men den här gången använt lamphållare och batterihållare. Vi har även undersökt olika material för att se om de sluter kretsen eller inte (ledare, isolatorer).

Eleverna har fått en engelskläxa och på torsdag 19/3 blir det förhör på orden.

På torsdag har eleverna också ett prov på asatron. De har fått med sig ett häfte hem att träna på inför provet.

Ha en trevlig helg!
Hälsningar Malena

Veckobrev vecka 10

Hej allihopa!

Den har veckan har vi använt komplementfärgerna (röd-grön, blå-orange och gul-lila) under bildlektionen, på engelskan har vi arbetat med ett nytt kapitel i boken och under svenskan arbetar vi med hur återberättande texter är uppbyggda. I matte arbetar vi med kapitlet om tid så de som känner sig osäkra på analog och/eller digital tid kan gärna träna extra hemma. Det finns bra övingar både på Bingel och Elevspel. I no har vi börjat arbeta med NTA-lådan kretsar kring el. Det första praktiska uppdraget var att få en liten glödlampa att lysa med hälp av ett batteri och en ledningstråd. Det var svårt till en början och koncentrationen var stor, men till slut lyckades alla. 

Till nästa vecka har eleverna några läxor/prov. Det är dessa:

Matteläxa till tisdag 10/3. Läxan handlar om tidsomvandling och finns endast i pappersform. Flera har redan lämnat in läxan.

Historieprov på onsdag 11/3. Eleverna har fått med sig texten hem i pappersform och jag kommer också att lägga ut den på Teams. På måndag och tisdag kommer vi att öva inför provet tillsammans i klassrummet. 

Engelskläxa till torsdag 12/3. Orden finns att träna på på glosor.se. Förutom orden ska fem meningar skrivas på engelska på papperet som eleverna har fått med sig hem.

Jag vill informera om att det finns hårlöss på skolan, så det kan vara bra att ta en extra titt hemma med luskam.

Ha en trevlig  helg!

Hälsningar Malena